2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΡΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ