ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ – ΓΙΩΡΓΟΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ