ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ – ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΕΛΕΚΑ – FB-ΜΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ