Προσωπικά στοιχεία

 

 

Επώνυμο:                                       Πάτσιου

Όνομα:                                            Ελένη

Ημερομηνία γέννησης:                   18-2-1965

Τόπος γέννησης:                             Κατερίνη

Οικογενειακή κατάσταση:                Έγγαμη  (μητέρα τριών παιδιών)

Δ/νση κατοικίας:                               Φιλελλήνων 11

Πόλη:                                                Κατερίνη

Τ.Κ:                                                    60100

 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας                     2351076339 κιν. 6932653833

Email                                                  elenipatsiou.katerini@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

  1. 2. Σπουδές

    

     Ιούνιος 1987                                 Τελείωσα τις πτυχιακές μου σπουδές στο

                                                           τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμ/σεων

                                                           της  Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

                                                           Θεσσαλονίκης.

 

 

     Ιούνιος 1982                                  Αποφοίτησα από το 3ο Γενικό Λύκειο

                                                            Κατερίνης.

 

 

 

  1. Πρόσθετη επιμόρφωση              Σεμινάριο <<Διαχείριση Απορριμμάτων

                                                              Προστασία  Περιβάλλοντος.

                                                              Επιμορφωτικό πρόγραμμα  <<Χειρισμός

                                                              Η/Υ>>

 

 

  1. Γνώσεις Υπολογιστών.                 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

                                                              Cambridge International Diploma in

                                                              IT Skills στα :

  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπηρεσίες διαδικτύου.

 

                                                             

  1. Επαγγελματική εμπειρία                                           

 

Απρίλιος 2012 – Σεπτέμβριος                 Υπεύθυνη πωλήσεων σε κατάστημα                   

                            2016                             Ορθοπεδικών ειδών  αθλητιατρικά

                                                                  είδη ,ανατομικά παπούτσια.

 

 

      

    Μάρτιος 2000- Απρίλιος 2001                 Γραμματειακή υποστήριξη στα

                                                                Προγράμματα επαγγελματικής

                                                                Κατάρτισης ΝΕΛΕ Πιερίας.

 

 

                                                         

Αύγουστος 1989-Ιανουάριος 1996         Υπεύθυνη  εισαγωγών και πωλήσεων  

                                                                 της εταιρίας Ανθοκομικής Φυτωριακής

                                                                 Μπατάλας Α.Ε.

Αύγουστος 1986-Νοέμβριος 1988           Εκτιμήτρια ξένων υλών στην  Ελληνική

                                                                  Βιομηχανία Ζαχάρεως.

 

 

 

  1. Δεξιότητες                                        Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες που

                                                                  αποκτήθηκαν  μέσα από την εμπειρία

                                                                  μου ως Υπεύθυνη Πωλήσεων.

                                                                  Καλές οργανωτικές δεξιότητες που αποκτή

                                                                  θηκαν μέσα από την εμπειρία μου ως 

                                                                  Υπεύθυνη Εισαγωγών.

 

                                                                     

  1. Ξένες Γλώσσες                                  Αγγλικά

 

 

 

  1. Δίπλωμα οδήγησης                            Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος

                                                                    οδήγησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ