01 – ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ – Α’ ΠΛΕΥΡΑ – CMΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ