05 – ΣΑΚΗΣ ΓΚΟΥΝΑΣ καρταΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ